നാല് ജില്ലകള്‍ കൂടി സി കാറ്റഗറിയില്‍; ഇന്ന് മുതല്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം

Friday, 28 Jan, 7.01 am

സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം തരംഗം രൂക്ഷമായതോടെ കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി സര്‍ക്കാര്‍. ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു.